Ο νόμος 4141/2013 επιβάλει τα τελευταία χρόνια φόρο στα κέρδη που προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια και την στοιχηματική δραστηριότητα στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Αρχικά αυτή η απόφαση είχε φέρει μεγάλη αναστάτωση και ακόμα προκαλεί προβληματισμό στους παίκτες του στοιχήματος, αλλά στην πράξη δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Ο λόγος είναι ότι δεν φορολογείται το καθαρό ποσό κέρδους, αλλά το κέρδος ανά στήλη που παίχτηκε. Με λίγα λόγια ο φόρος επιβάλλεται σε συνάρτηση με τις στήλες και όχι το πόσα χρήματα κέρδισε κάποιος.

Φορολογία στα κέρδη

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται η φορολογία των κερδών που προέρχονται από τυχερά παιχνίδια.

1η: Η πρώτη κατηγορία είναι το αφορολόγητο μέχρι 100 ευρώ. Δηλαδή για καθαρό κέρδος μέχρι 100 ευρώ ανά στήλη που παίχτηκε δεν υπάρχει η παραμικρή παρακράτηση.

2η: Η δεύτερη κατηγορία είναι το 15%, το οποίο ισχύει στην περίπτωση καθαρού κέρδους στήλης από τα 100,01 μέχρι τα 500 ευρώ.

3η: Η τρίτη κατηγορία είναι ουσιαστικά η πιο μεγάλη βαθμίδα ποσοστιαίως εις βάρος του παίκτη. Σε αυτή ο φόρος είναι 20% και ισχύει στην περίπτωση που το καθαρό κέρδος ανά στήλη ξεπερνάει τα 500 ευρώ. 

Πώς υπολογίζεται η φορολογία

Για παράδειγμα αν κάποιος ποντάρει 1 ευρώ, δηλαδή 10 στήλες σε απόδοση 1000 θα κερδίσει 1000 ευρώ. Το καθαρό κέρδος του θα διαιρεθεί με τις στήλες που έπαιξε και εφόσον είναι κάτω από τα αφορολόγητα 100 ευρώ ανά στήλη δεν θα πληρώσει κανέναν φόρο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει το καθαρό κέρδος διά τις στήλες και δεν υπάρχει κανένας φόρος, αφού 999 / 10 = 99,9 ευρώ.

Στην περίπτωση που το καθαρό κέρδος ανά στήλη ξεπεράσει τα 100 ευρώ τότε όσα χρήματα βγει παραπάνω από τα 100 ευρώ το κέρδος ανά στήλη τόσο μεγαλύτερη είναι και η παρακράτηση σύμφωνα με τις βαθμίδες των 15% ή 20% που αναλύσαμε παραπάνω. Για παράδειγμα αν κάποιος ποντάρει 4 ευρώ, δηλαδή 40 στήλες, σε απόδοση 1.500 και κερδίσει 6.000 ευρώ για να υπολογίσει τον φόρο θα πρέπει να διαιρέσει το καθαρό του κέρδος με τις στήλες,  δηλαδή 5.996 / 40 = 149,9 ευρώ. Τα πρώτα 100 ευρώ κάθε στήλης από αυτά είναι αφορολόγητα, αλλά τα υπόλοιπα 49,9 κάθε στήλης φορολογούνται με το 15% που ισχύει βάση του νόμου.

Πως προσμετρείται στη φορολογική δήλωση

Όταν κάποιος παίκτης έχει κερδίσει ένα ποσό από μια διαδικτυακή πλατφόρμα πρέπει να ζητήσει από την εταιρία που προήλθαν τα κέρδη μια βεβαίωση που θα αναγράφει πως τα συγκεκριμένα χρήματα έχουν κερδηθεί και φορολογηθεί. Αυτό το χαρτί το βάζει στην φορολογική του δήλωση. Αυτό το ποσό δεν προσμετράτε στο συνολικό εισόδημα , αλλά φορολογείται αποκλειστικά για την εισφορά αλληλεγγύης.